Om distriktet

Södermanlands Ridsportförbund (SöRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRF:s ändamål. SöRF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvRF, och som har sin hemort inom distriktets geografiska område. SöRF är som distriktsförbund inom SvRF också specialdistriktsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF).

Södermanlands ridsportförbund arbetar utefter ett basutbud som distrikten bör följa.
Läs mer om basutbudet här

Södermanlands Ridsportförbund tillhandahåller bland annat:

  • Rådgivning och stöd i föreningsfrågor
  • Fortbildningar; ridlärare, tränare, domare,
  • Utbildningar för GK utbildare
  • Tävlingsräffar kring bland annat tävlingstermin och för lagledare
  • klubbträffar för ordförande och förtroendevalda i frågor som ex kommunpåverkan
  • Besöksverksamhet och kvalitetsmärkning av ridskolor
  • Ungdomsledar kurser (ULK), Vuxen ungdomsledar kurs (VULK)
  • Funktionsnedsättning och delaktighets utbildningar 

Södermanlands Ridsportförbund har följande avgift för medlemsföreningarna 2016
32:-/medlem dock lägst 3000:-.

2017 är avgiften: 32:-/medlem dock lägst 3000:

Beslut om medlemsavgift tas på distriktets årsmöte.

Utöver denna avgift betalas en avgift till SvRF. 
Avgiften dit är 78:-/ medlem 2016. 
2017 är årsavgiften 78:-/medlem samt 45:- för försäkringen som kommer att gälla alla medlemmar.

 


Senast uppdaterad: 2017-12-13

Sponsorer

Annons