Ryttarutveckling nivå 2

Ryttarutveckling nivå 2 anordnas på distriktsnivå vart annat år. Nästa satsning kommer att starta hösten 2019 - vår 2020. Inbjudan kommer ut våren 2019, håll utkik!

Repotage från senaste satsningen från 2017:

Clinic

Föreläsningar och Uppsutten träff

Avslutning


Senast uppdaterad: 2018-08-09

Sponsorer

Annons