Fortbildning för överdomare i dressyr

2018-11-28

Välkomna på fortbildning för överdomare i dressyr

Fortbildning med Ulf Wilken 

den 27 januari i Stockholm 

den 10 februari i Strömsholm 

Läs inbjudan här med anmälningslänk till respektive utbildning 

Fortbildning med Christel Wiberg 

den 23 februari i Strömsholm

Läs inbjudan här

Välkomna!

Sponsorer

Annons