FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Ansök om LOK-stöd för ht-2017

2018-01-11

Nu är det hög tid att ansöka om Lokalt aktivitetsstöd - LOK för hösten 2017, ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline allra senast den 25 februari klockan 23:59!

Följande gäller:
- Stödberättigade deltagare 7-25 år
- Ledarstöd om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i 
   IdrottOnline finns möjlighet till ett högre ledarstöd
- Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%
- Sista ansökningsdag 25 februari klockan 23:59 och 25 augusti klockan 
   23:59.
- Personnummer krävs för deltagare och ledare.
- Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline 

För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag
(Föreningarna kan ej komplettera ansökan efter sista ansökningsdagen.)

Här kan du läsa mer om LOK- stöd

Sponsorer

Annons