FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Dags att rapportera medlemsantal till Svenska Ridsportförbundet

2018-12-19

Uppgifter om medlemsantal ska rapporteras till Svenska Ridsportförbundet senast måndag den 14 januari 2019 via Idrott Online Klubb.

Föreningsrapporten öppnade den 17 december 2018. Rapportera in det antal medlemmar som föreningen har per den 31 december 2018, med åldersfördelning samt män/kvinnor.

Årsavgift till Svenska Ridsportförbundet
Svenska Ridsportförbundet fakturerar föreningen 100 kr per medlem samt 50 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen, baserat på inrapporterat medlemsantal 2018-12-31.

Alla antagna föreningar blir fullvärdiga medlemmar av förbundet, därför har ett krav införts att föreningen ska ha minst 25 medlemmar. Det innebär att Svenska Ridsportförbundets faktura baseras på minimiantalet 25 medlemmar även om föreningen har färre medlemmar.

Föreningsrapport
För att skicka in föreningsrapporten, gå in i administrationsmodulen. Klicka därefter på ”Årsrapporter” i vänstermenyn. Där finns sedan en knapp som heter ”Skapa föreningsrapport”, klicka där.

När ni öppnar föreningsrapporten så finns siffror som kommer från det antal som ni har i ert medlemsregister i IdrottOnline, stämmer inte dessa så kan ni ändra till korrekt antal innan ni skickar rapporten.

Lathund föreningsrapport (pdf)

Om dokumentet ser konstigt ut på skärmen, prova med att högerklicka på länken och spara ner filen på din dator.

OBS! Glöm inte att klicka på ”Skicka till SF” så vi ser att ni rapporterat.

Separat faktura kommer från distrikten.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till

Anki Stafström
anki.stafstrom@ridsport.se
0220-456 36

Behöver du supporthjälp, kontakta support@idrottonline.se

 

Sponsorer

Annons