Stockholms Läns Ridsportförbund erbjuder ett stort antal utbildningar för olika målgrupper i föreningen eller på ridskolan. Som medlem i en förening i Stockholms Län är du välkommen att delta på utbildningarna.

Använd helst Google Chrome eller Firefox som web-läsare för att anmäla till våra utbildningar.

HULK 5

Två härliga dagar på Häst- och ungdomsledarkursen!

2018-06-19 10:15

Häst- och ungdomsledarkursen (HULK) är fördjupningskurs för utbildade ungdomsledare. Kursen fokuserar på ledarskap, pedagogik för barn, hästkunskap och ridning.

Målet är att ungdomsledarna ska stärkas i sin roll som ledare och på ett tryggt och säkert sätt kunna genomföra aktiviteter med häst för barn och ungdomar.

Höstens datum för ungdomsledarkurser!

2018-06-04 10:00

I höst finns det flera chanser för dig som är aktiv eller vill bli aktiv i din förening att gå ungdomsledarkurser. Kurserna riktar sig till alla som vill leda barn och ungdomar ute i föreningarna.

us kurs 652

Kurs för ungdomssektioner den 10 & 26 september!

2018-06-04 07:30

Stockholms Läns Ridsportförbund bjuder in alla ungdomssektioner till en US(UngdomsSektions)-kurs den 10 & 26 september. Vi fortsätter med det nya upplägget med två kvällsträffar istället för en helgdag.

Tävlingsarr utb montageFOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Tävlingsarrangörsutbildning

2017-09-01 13:30

En utbildning som är framtagen för föreningar som vill veta mer om vad de bör tänka på när de vill arrangera en tävling. Det kan också vara bra att hålla kursen om många nya kommit in i föreningens tävlingsorganisation som behöver få lite mer kunskap.

Klubbstyrelse montageFOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Utbildning för klubbstyrelsen

2017-03-30 12:24

Föreningar anslutna till Stockholms Läns Ridsportförbund erbjuds en utbildning i föreningskunskap för hela styrelsen. 

Basutbildning utan text 652x434FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Höstens Basutbildningar för ridsportens ledare

2018-06-27 11:23

Två datum är nu klara för höstens Basutbildningar. 

Ledarna inom ridsporten är förebilder för övriga medlemmar och har en särskilt viktig roll i organisationen. Målet med Basutbildning för ridsportens ledare är därför att alla ledare ska få en god grund att stå på så att de kan känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten. 

Äldre nyheter

Utbildningsbild 2 ht-2015

Anmäl till utbildning här!

Basutbildning box 2

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons