Grönt Kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt Kort. Oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. 

Grönt-kort_web

  • Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt Kort idag, men vill börja tävla, bör gå Grönt Kort-kurs. De kan dock välja att under en halvdag göra både de delprov som kursen innehåller, samt det slutliga praktiska och teoretiska provet.
  • Från det år ryttaren/kusken fyller 14 år är det obligatoriskt att ha ett eget Grönt kort.
  • Från det år ryttaren fyller 13 år får ryttaren gå kursen själv.
  • Barn som är 12 år och yngre får delta tillsammans med en förälder/målsman, eller annan myndig person som följer med och ansvarar för barnet och dess handlingar under tävling. Målsman/annan vuxen skall delta i kursen och ta Grönt Kort. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Ex. Ett barn som gått Grönt Kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

Inga nya fysiska kort kommer att delas ut i framtiden. Istället görs en notering i TDB (Tävlingsdatabasen) och du som har klarat provet får ett intyg med dig hem. Om du redan har ett Grönt Kort behöver du inte ta ett nytt. För att få ditt gamla Gröna Kort registrerat på TDB så skall du maila till info@stockholmridsport.se. Följande information behöver vi i ditt mail: bild på ditt fysiska gröna kort, personnummer, namn  och klubb där du tog kortet.

Vill du ta Grönt Kort ska du kontakta den som är ansvarig för Grönt Kort i din förening, se länken nedan.

Grönt Kort - Ansvariga

Vid frågor och funderingar kontakta kansliet.


Senast uppdaterad: 2017-02-14
Utbildningsbild 2 ht-2015

Anmäl till utbildning här!

kurskatalog box vt17

Utbildningskatalog

Våren 2017
Basutbildning box 2

Ledarutbildning - Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons