Hästhållning en viktig del i vårt utbildningsprogram

Utbildning i hästkunskap

Stockholms Läns Ridsportförbund har en målsättning att utbilda ryttare, hästägare, föräldrar och andra intresserade i hästkunskap. Vi inbjuder därför varje termin till föreläsningar med olika teman inom området hästkunskap.

Vilka ämnesområden vill du att vi tar upp? Maila gärna till info@stockholmridsport.se

_______________________________________________________________________


Senast uppdaterad: 2016-01-29
Utbildningsbild 2 ht-2015

Anmäl till utbildning här!

Utbildningskatalog ht-17 box 232x240

Utbildningskatalog ht-17

Basutbildning box 2

Ledarutbildning - Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons