FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Extra datum för "Pedagogisk Ridskola" den 12 november

2018-10-08

Det blev rusning till platserna på fortbildningen för ridlärare om Pedagogisk Ridskola med Maria Falck. Nu erjuder vi ytterligare ett tillfälle av fortbildningen. Vänta inte med att anmäla dig.

Pedagogisk ridskola är en fortbildningsdag för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med rid- och teoriundervisning på ridskola.

Utbildare är Maria Falck, ridlärare och fil. kand i pedagogik som driver företagen BPRS Ridskolepedagogik och Björkviks Ponnyridskola.

Den praktiktiska erfarenheten som ridlärare har du med dig - utbildningsvetenskapen ger dig verktygen, och tillsammans blir det ridskolepedagogik.

"Du lär ut först när mottagare lär in."

Ur dagens innehåll:
Pedagogisk grundsyn - om ridskolepedagogik, varför behöver vi ridskolepedagogik?
Tre teoretiska tankemodeller
- Kunskapsöverföring - att lära in och att lära ut
- Utvecklingszon - olika ridgruppers utvecklingszoner
- Perspektiv och perspektivtagning - vilka perspektiv finns i en ridlektion?
Didaktikens huvudfrågor vad, hur, varför och för vem?
Pedagogiken och didaktiken i ridlärarpraktiken

Datum och tid: 12 november 2018, kl. 09.00 - 15.00
Kostnad: 300 kr inkl. fm-fika och lunch
Plats: Solvalla Konferens, Bromma
Här kan ni anmäla , senast den 2 november behöver vi er anmälan.

Inbjudan kan ni se här

Varmt välkomna!!

Utbildningsbild 2 ht-2015

Anmäl till utbildning här!

Kurskatalog boxbild ht-18

Utbildningskatalog

Hösten 2018
Basutbildning box 2

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons