FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Ledarutbildning för dig som vill leda ryttare med funktionsnedsättning

2017-08-06

Arbetar du med personer med funktionsnedsättning som rider eller jobbar du med ridning för funktionsnedsatta? Ta första steget i din utbildning nu och gå Funktionsnedsättning och Delaktighet del 1, FU1 med Pia Tillberg som utbildare.

Stockholms Läns Ridsportförbund erbjuder utbildningen i samarbete med Södermanlands, Västmanlands och Upplands Ridsportförbund.

Utbildningens målsättning:Ge en grundläggande orientering kring de vanligast förekommande funktionshindren i ridning för ryttare med funktionsnedsättning.

Utbildningen omfattar 15 lektionstimmar medföljande innehåll:
•Orientering kring olika funktionsnedsättningar
•Hästens beteende och handhavande
•Förberedelse inför ridlektion
•Orientering kring ridhjälpmedel
•Förflyttningsteknik vid upp- och avsittning
•Praktisk övning

Datum: 23-24 september 2017
Plats: Djursholms Ridskola
Kostnad: 1500 kr inkl. fm-fika, lunch och em-fika
Utbildare: Pia Tillberg, leg.fysioterapeut och IRT-certifierad ridterapeut
Anmälan: senast den 9 september via www.ridsport.se/stockholm under fliken ”Aktuella utbildningar”. Anmälan är bindande.Vid anmälan, ange om du önskarnågon form av specialkost.

Här kommer du direkt till anmälningssidan för FU I-utbildningen

Inbjudan i pdf-format finner ni här för utskrift och anslag i stallet

Mer om Pia Tillberg:
Leg. fysioterapeut och IRT-certifierad ridterapeut, verksamhetsansvarig i Stiftelsen Hippocampus samt ordförande i Intresseföreningen för ridterapi, IRT. Hon har arbetat med hästunderstödda insatser för personer med funktionshinder sedan 1989. 

Utbildningsbild 2 ht-2015

Anmäl till utbildning här!

Utbildningskatalog ht-17 box 232x240

Utbildningskatalog ht-17

Basutbildning box 2

Ledarutbildning - Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons