FOTO: Pernilla Hägg

Årsmöte 2019

Inför årsmöte 2019

Kallelse, dagordning och program publiceras inom kort!

Upplands Ridsportförbunds årsmöte 2019 hålls torsdagen den 14 mars kl. 18-21. Mötet hålls i Veterinärmedicinska Föreningens lokaler på Ulls väg 6 i Uppsala. Distriktets Ungdomssektions årsmöte sker kl. 17-17.45 i samma lokaler.

Föreläsning under kvällen:

 

Distriktsårsmötet består av  ombud för distriktets föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Anmälan till årsmötet måste ske senast den 9:e mars till distrikt@uppland.ridsport.se

DUS har sitt årsmöte samma dag kl. 17:00

Vid årsmötet delas pris ut till årets eldsjäl. Läs mer om eldsjälspriset här.

Hitta till mötet: Karta till VMF (pdf)

Årsmötesprotokoll URF 2018

- Stadgar (de nu gällande)

-Förslag till föredragningslista årsmöte 2018

-Program Årsmöte 2018

-Verksamhetsberättelse URF 2017

-Balansrapport bokslut 2017 URF

-Resultatrapport bokslut 2017 URF total

-Resultatrapport bokslut 2017 URF per resultatenhet

-Revisionsberättelse URF 2017

-Årsmöte verksamhetsplan 2018

-Budget Bokslut år 2014-2017 o budget 2018 URF

-Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Upplands Ridsportförbund 2018

-ombudsfullmakt URF 2018

Det behövs alltid driftliga personer med goda kontaktnät i valberedningen. Du får gärna redan nu prata med personer som du tror kan vara en resurs i valberedningen. Om de kan tänka sig att ställa upp är du varmt välkommen att skicka ditt förslag till Ulf Brömster, SvRF, som kommera att vara mötets ordförande. Han kommer att på årsmötet redovisa inkomna förslag till ledmöter i valberedningen. Skicka ditt förslag till ulf@bromster.se ange "uppland" i ämnesraden.

 

 

 

Handlingar från tidigare årsmöten

-Årsmötesprotokoll 2016-03-17

-Årsmötesprotokoll URF 16 mars 2017

-UpplandsRidsport-VB2016-170306

-Föredragningslista 2017

-Bilagor Program Årsmötet 2017

-årsmötesprotokoll2015

-URF Verksamhetsberättelse 2015

- Tidigare års verksamhetsberättelser
- 2014 års verksamhetsberättelse här (pdf)

Revisionsberättelse URF 2016

Balansrapport redovisning 2016

Resultatrapport redovisning 2016

Resultatenheter 2016

Budget 2017 per resultatenhet

motion om mediabevakning av uppländsk ridsport

Styrelsens svar på motion till årsmötet 2017

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Upplands Ridsportförbund 2017

vht plan 2017


Publicerad av: Annelie Andersson  |  Senast uppdaterad: 2018-12-11

Sponsorer

Annons