FOTO: Unsplash

Smittskyddsläget i Uppland gällande EHV-1

2019-02-15

Upplands Ridsportförbund har sedan den 2 februari haft en fortlöpande dialog med Svenska Ridsportförbundet gällande smittskyddsläget för EHV-1 i distriktet. En sådan dialog har även tävlingsarrangörer i Uppland haft gällande aktuella tävlingar.

Ett tillfälligt tävlingsstopp är ett frivilligt beslut mellan Svenska Ridsportförbundet, aktuellt distrikt och aktuell tävlingsarrangör.
 
Aktuella tävlingsarrangörer i Uppland har i sina  ryttarmeddelanden noga informerat om smittskyddsläget, vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka restriktioner som finns på tävlingsplatsen. Det är allas ansvar att ha ett smittskyddstänk i dessa tider, gäller även tävlingsryttare, hästskötare och övriga medhjälpare på tävlingsplatsen.
 
För mer information om EHV-1 och vad du bör tänka på för att inte sprida smittan vidare ber vi dig att läsa den bifogade länken.
 
Upplands Ridsportförbund följer utvecklingen noggrant och har en fortlöpande dialog med Svenska Ridsportförbundet, SVA och Länsstyrelsen Uppsala län.

HÄR kan du läsa mer

Sponsorer

Annons