Unga Styrelseproffs!

2018-09-06

DUS utbildningsserie för ungdomssektioner i Uppland!

Vi i DUS vill arbeta med att stärka och stötta ungdomarna för att utveckla det engagemang som redan finns överallt i distriktet. Att arbeta i en styrelse är roligt, lärorikt och givande, men det är inte alltid enkelt, speciellt svårt kan det vara när man är ung och ny i en styrelse. Därför startar vi tillsammans med SISU och Upplands Ridsportförbund under verksamhetsåret 2018 ett projekt som riktar sig till alla ungdomar som arbetar i föreningarnas ungdomssektioner.

Vi i DUS kommer börja erbjuda distriktets föreningar ett utbildnings-paket för att utbilda och stötta distriktets alla ungdomssektioner. Paket-erbjudandet består av två individuella träffar med respektive förening och mynnar ut i en tredje gemensam träff, där alla medverkande ungdomssektioner träffas för att inspireras och byta erfarenheter.

 Under den första träffen går vi igenom föreningslära och styrelseroller för att öka förståelsen kring vad det olika posterna i en styrelse kräver. Rättigheter och skyldigheter för en ungdomsstyrelse tas också upp samt HUR man påverkar. Vi hjälper också styrelsen att få en bra gruppdynamik och sammanhållning inom styrelsen.

Utbildningsträff två kommer fokusera på vikten av arbetet med värdegrund och vision. Vi kommer också fokusera på kommunikation, förebilder och sociala medier då detta är en väldigt stor viktig del i ungdomssektionens verksamhet. Under träffen också ta upp vikten av kommunikation i styrelsen.

Efter de två individuella träffarna kommer det anordnas en tredje träff där alla medverkande ungdomssektioner i projektet är inbjudna. Temat på träffen kommer vara något vi anser att majoriteten av ungdomssektionerna skulle utvecklas av. Exempel på tema är självförtroende och självkänsla, styrelse- och föreningslära m.m.

Kostnad för utbildningsserien är 2 500 kr. Vill ni anmäla intresse eller har ni frågor angående utbildningen? Kontakta dusuppland@hotmail.se för mer info!

Hälsningar,

DUS UPPLAND

 

Sponsorer

Annons