FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Inbjudan till ledarkurs för vuxna

2018-06-27

Upplands Ridsportförbund inbjuder i samarbete med Västmanlands, Södermanlands och Stockholms Läns Ridsportförbund medlemmar i föreningen som är minst 18 år och är intresserade och/eller verksamma på ridskolan och/eller i klubbverksamheten till ledarkurs för vuxna (VULK).

Ledarkurs för vuxna, VULK är en sammanfattning av Ungdomsledarkurs 1-3. Utbildningen är uppdelad i två steg om totalt fyra utbildningsdagar fördelade på två helger. Mellan stegen delas hemuppgifter ut.

KURSFAKTA

Steg I: 29-30 September, Strömsholm
Steg II: 27-28 Oktober, Strömsholm

Kursen startar Lördag 9.30 och avslutas Söndag ca 16.00, övernattning ingår. Kursavgift för ledarkurs I-III: 3 200:- per deltagare för båda stegen inkl kost och logi och kurslitteratur. Önskar man ungdomsledarjacka tillkommer kostnad på 470 kr (ange detta i anmälan). Kursen leds av distriktets ULK-utbildare. Program och deltagarförteckning samt kursinformation sändes till alla deltagare före kursstart steg I.
OBS! Se till att ni skrivit rätt mailadress, har ni ej fått info innan varje träff, kontakta distriktet.

Idrottslyftet - 
Klubben kan söka bidrag från Svenska Ridsportförbundet, genom idrottslyftet. Missa inte den möjligheten!

Anmälan skall vara Västmanlands eller Södermanlands Ridsportförbund tillhanda senast den 1 September via anmälningsformuläret här.

Anmälan är bindande. Deltagarna skall ha för avsikt att gå alla steg och är i och med att anmälan skickats in anmäld till hela kursen. Diplom delas ut efter att alla steg avklarats. Om deltagare inte kan komma på något steg/föreläsning ska detta tas igen vid senare tillfälle. Deltagare ansvarar själv över att ta igen det missade tillfället. Kostnad för tillfället man tar igen är ett självkostnadspris för kost och boende.

Frågor om kursen kan ställas till Södermanlands och Västmanlands Ridsportförbunds kansli: Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, telefon: 0220-456 22/24
e-post:vastmanland@ridsport.se eller distrikt@sormland.ridsport.se

Välkommen in med er anmälan!

Inbjudan med länk till anmälan finns här.

Länk till anmälan

Sponsorer

Annons