Ridsporten rustar för framtiden - omgång 3

2018-12-09

Vår styrelseutbildning –Ridsporten rustar för framtiden har blivit mycket uppskattad av de föreningar som deltar i utbildningen.

Nu startar vi omgång 3 den 3 april 2019.


Ur innehållet:

Tolv timmars utbildning uppdelad på 4 utbildningsblock;

Block 1 den 3 april 2019 Styrdokumentet Ridsporten 2025 kopplad till föreningens eget  styrdokument – en gemensam strategi

Block 2 den 6 maj 2019 Ridsportens värdegrund och ledstjärnor – hur arbetar vi mot ett gemensamt mål


Block 3 den 29 augusti 2019 Kommunikation – att kommunicera i olika kanaler


Block 4 den 3 oktober 2019 Verksamhetsplanering och ekonomi i ridsportföreningen

Tolv timmars utbildning uppdelad på 4 utbildningsblock;

Priset är 1 500kr/deltagande förening. Sista anmälan sker den 28 februari 2019.

Mer information och anmälan hittar du här

Sponsorer

Annons