Utbildningskalender

Nedan hittar du en översikt över utbildningar och dylikt till aktiviteter i distriktet. För att anmäla dig till kurser och utbildningar, se Aktuella utbildningar

2018

  Kurs Plats
Januari Hopp- och överdomarfortbildning Distriktskansliet
  ULK Säva Ridcenter
Februari Opinion med SvRF på Lurbo Lurbo
  Ridprov för Ridledarkursen Jälla
  Tävlingsarrangörsutbildning Distriktskansliet
  Grönt kort-utbildning för handledare UPK
Mars Årsmöte VMF
  Basutbildning Håbo
  VULK Säva Ridcenter
April
 
Maj
 
Juni    
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November
 
December    

2017

  KURS PLATS  
Januari Hopp- och ÖD-fortbildning Distriktskansliet  
  ULK Säva Ridcenter  
  Mål- och visionsarbete    
  Fortbildning banbyggare    
Februari Trygga ledare    
   TR-genomgång  Distriktskansliet  
       
Mars Årsmöte    
  Regelverk och föreningsrättsliga frågor    
       
April Konsulentkonferens    
  Grönt Kort, Handledarutbildning och fortbildning Örsundsbro  
 

 
  FULK Säva Ridcenter  
  Vi i stallet Distriktskansliet  
Maj  Inspirationsföreläsning: Framgångsrik förening  IFU Arena  
   Basledarutbildning  Distriktskansliet  
Juni  Tjänstemannakonferens  Gällövsta  
   Tävlingsledarutbildning  Distriktskansliet  
Juli      
       
10-13 augusti Förberedande Ridledarkurs Tierp  

     

     
 5 och 20 september  Basledarutbildning  Sigtunabygden  
 14-15 oktober  ULK 1  Säva RC  
 4 och 18 oktober  Basledarutbildning  Distriktskansliet  
 8 och 22 november  Basledarutbildning  Distriktskansliet  
 18-19 november   ULK 2  Säva RC  


2016  Kurs Plats  
Januari      
10 Hopp och ÖD Kansliet
 

16-17

19

Tävlingskonferens

Idrottsfrukost
   
23-24
ULK 3
   
27
Förmöte Ridledarutb 0830
Håbo  
  Möte krishantering

 

Sekretariat
   
 
   
Februari      
1
Styrelsemöte
Kansliet
 
27
Förmöte Ridledarutbildning
Håbo
 
 13
Tävlingsled och säkerhetsfunkt Kansliet
 
 13-14

 

 

VULK1

Allsvenskemöte

Styrelsemöte

Säva
 
Mars  2, D Ungdomssektion
Kansliet
 

3

10

Förmöte Ridledarutbildning

RidskoleC frukostmöte

Håbo

UPK

 

12

 

13

Ridprov Ridledarutbildning

 

Tävlingsledarkurs

Jälla

 

Kansliet

 
17
Årsmöte SLU
 

Instruktörsfortbildning
 

19

 

Planeringsmöte Ridsportens dag

 

SISU

 

 
April      
2
Stämma Upplkands Idrottsförbund

 
16
Förträff Ridledarkurs
Säva
 
16-17
VULK 2
Säva

 

 
  Styrelseutbildning
Kansliet     
Maj    
 

 


   
Juni      
 

 

Frukostmöte Utveckla Ridskolan    
Juli      
Augusti      

Frukostmöte Utveckla Ridskolan     
 

  
September        

Tävlingsplaneringsmöte  Kansliet  
Oktober       
  Säkerhetsarbet och krisplanering
   
 
   

Frukostmöte Utveckla Ridskolan    
 
   
 
   

ULK 1    
  Orförande- tävlingskonf. förening     
November       


   


   
 

 
 December      

Frukostmöte Utveckla Ridskolan     

Senast uppdaterad: 2018-04-17

Sponsorer

Annons