FOTO: Kim Kangas - Sweden

Fortbildning för hoppdomare och överdomare i hoppning

2018-10-24

Fortbildning för hoppdomare och överdomare i hoppning i Värmlands och Örebro Läns Ridsportförbund

Tid: Den 16/2 kl.8.30-15.00 Startar med frukost och lunch ingår under dagen.

Plats: Idrottens Hus, Karlstad

Kursledare: Bengt Sånesson

Kursavgift: Kursen ingår i funktionärslegitimationen 2019 som måste vara löst innan anmälan. 150kr tas ut för frukost + lunch om man önskar det i anmälan, summan faktureras.

Medtag: Anteckningsmaterial samt aktuella TR (TR I och TR III) Finns att skriva ut från SvRFs hemsida www.ridsport.se. Där kan du även beställa ett tryckt exemplar.

Frågor till: Värmlands Ridsportförbund ridsporten@varmland.rf.se tel. 010-476 47 72

Anmälan:  Anmälan senast den 31 januari. http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1160037 Anmälan är bindande. Avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras med 100kr.

 

Välkommen önskar

Värmlands Ridsportförbund

i samarbete med

Örebro Läns Ridsportförbund

Annons