glödlampa

Inspirationsdag - för styrelse och ridskolechef/verksamhetsansvarig i förening

2019-01-24 11:30

Värmlands Ridsportförbund bjuder in till en dag med föreläsning och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.

028O0420FOTO: Kim Kangas - Sweden

Hoppkurs för ridlärare

2019-01-22 11:03

Kursen är en inspirationskurs för ridlärare/ledare som är verksamma på ridskola. Fokus ligger på hoppövningar anpassade till 20x40 banan.

öga

Tre bra kvällar!

2018-12-13 10:30

En föreläsningsserie för dig som ryttare. Oavsett om du är tävlingsryttare, rider på ridskola eller rider för träning och nöje är du varmt välkommen! Tre kvällar för att förebygga skador och öka hästens välbefinnande, prestation och hållbarhet.Den här satsningen är ett led i ridsportens satsning Ridsport 2025 där Ridsport på hästens villkor är ett av målen.

arbetsmiljoepolicy

Arbetsmiljö – för Styrelse och ridskolechef/ verksamhetsansvarig

2018-12-13 10:00

Kursen riktar sig framförallt till verksamhetschefer och styrelse men är även nyttigt för stallpersonal, speciellt om man tex är skyddsombud eller får ta ett ökat ansvar som tillfällig chef.

Clareberg RK 1841-1-Nyhetsbild,slider1000x667

Ungdomsledarkurs

2018-10-02 10:41

Ungdomsledarkursen (ULK) är en ledarutbildning i tre steg som anordnas i distriktets regi, därefter har Centrala Ungdomssektionen (CUS) fördjupningskurser i olika ämnen som går centralt i landet. Blir du antagen till steg I är du automatiskt antagen till steg II och III.

ponnybarn_652FOTO: SvRF

VULK

2018-10-02 09:22

VULK är en ungdomsledarutbildning för vuxna i föreningen som är över 20 år. En kurs för dig som är verksam eller vill engagera dig på ridskolan och/eller i klubbverksamheten.

Marknadsföringskväll gav inspiration!

2015-09-25 14:19

Under tisdagskvällen var fem föreningar samlade för lära sig mer om att skaffa sponsorer och att markandsföra sig bättre.

40 deltagare Laddade Mentalt på Lillerud!

2015-05-13 09:25

Under gårdagskvällen genomföredes clinicen ladda mentalt på Lillerud under professionell ledning av Nina Fox Stark.

En lyckad föreläsning som gav mersmak!

2014-12-05 10:00

Lite över 50 deltagare var på föreläsning "Ladda Mentalt" om hur vi alla kan prestera bättre genom att tänka rätt och positivt. Blandat med ryttare i alla åldrar, tränare, ridlärare och föräldrar.

Förberedande ridledarkurs gav mersmak!

2014-10-24 11:09

Guide till kursanmälan!

2014-05-19 10:45

Stort deltagande på Elisabet Lundholm kurs för ridlärare och tränare!

2014-04-01 11:56

Ergonomikurs för stallpersonal!

2013-12-09 10:27

Hoppkurs för Rolf Byström

2013-10-02 15:41

Riders Rescue kurs på din ridklubb!

2011-12-09 11:00

Annons