Kurser funktionärer

Här kan du läsa mer om de tävlingsinriktade kurser som Värmlands Ridsportförbund erbjuder. Även vissa kurser som arrangeras centralt eller i andra distrikt kan du hitta här.

Januari

14-15 Rep kurs för banbyggare

14-15 Tävlingskonferens Svenska Ridsportförbundet

14 Basutbildning på Karlstads RK

Februari

5 Basutbildning på Rudskogens RF

11-12 Fortbildning hoppdomare och Överdomare i hoppning

19 Fortbildning dressyrdomare LA-Msv C


Senast uppdaterad: 2016-12-06

Ladda ner mer information

  1. Ansökningshandlingar LA domare

Annons