Från vänster bakre raden: Rosie Johansson, Cecilia Andersson, AnnMargrethe Andersson, AnnCha Boström. Främre raden: Elin Fridlund, Mia Eriksson
FOTO: Johanna Nilsson

Utbildningskommittén

 

Policy 

Utbildningskommittén arbetar för att säkerhetsställa en god utbildningen för ridlärare och personal vid distriktets ridskolor. Våra arrangemang ska inspirera och vägleda där god hästhållning och säkerhet prioriteras.

Utbildningskommittén har till uppgift att planera och genomföra:

· Ungdomsledarutbildning (ULK)
· Ridledarkurs
· Fortbildning för ridlärare
· Fortbildning för förtroendevalda oh andra ideellt engagerade i klubbarna
· Förstahjälpen utbildning - Riders Rescue
· Funktionsnedsatt och delaktighet - en ledarutbildning steg 1 (FU 1)
· Fortbildning för stallpersonal
· Övriga kurser och utbildningar enligt styrelsebeslut

Utbildning  

Vi svarar på frågor och synpunkter gällande de utbildningar som finns för Dig och Din klubb: 

-Yrkesutbildningar
-Ridlärare 
-Ungdomsledare
-Klubbfunktionärer (styrelse mm)
-Säkerhet
-Funktionsnedsättning
-Kontakter med SISU Idrottsutbildnarna 

 

Utbildningskommittén består av:

AnnMargrethe Andersson         0532 - 210 10

Rosie Johansson                    010-476 47 72

Cecilia Andersson                  

Mia Eriksson

Elin Fridlund

AnnCha Boström

Carolina Hultberg

Marianne Molin

 


Senast uppdaterad: 2015-04-30

Annons