Försäkringar

Försäkringar
När du gör det du gillar vill vi att du ska känna dig trygg.
Att vara försäkrad genom Svenska Ridsportförbundet är en medlemsförmån och trygghet.
I samarbete med försäkringsbolaget Folksam. Gäller från 1 januari 2017.
Folksam

Olycksfallsförsäkring för medlemmar
Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har automatiskt en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap.

OM du vill anmäla en skada kontaktar du den förening som du är medlem i. Det är föreningen som anmäler skadan till Folksam.

Grundförsäkring för föreningar
Ger föreningen ett grundskydd. Kontrollera om försäkringen måste kompletteras: Denna försäkring omfattar inte föreningens egendom.

Kompletteringsförsäkring för föreningar
Försäkring för föreningens egendom.

Försäkring för licensierade tränare
Gäller för tränaren vid träning(undervisning av elever utanför ridklubbs regi.

Du har väl betalat din medlemsavgift till din förening?

För mer utförlig information
Länk till SvRF: http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/


Senast uppdaterad: 2018-01-15

Annons