Sture Hermansson avtackas som ordförande efter 22 år av Maria Dahl, vice ordförande
FOTO: Rosie Johansson

Sture Hermansson avtackades som ordförande efter 22år i Värmlands Ridsportförbund!

2017-03-20

Historisk händelse på Värmlands Ridsportförbunds årsmöte när Sture Hermansson avtackades som ordförande efter 22 år. Ny ordförande blir Lena Wiigh som också blir den första kvinnliga ordföranden i Värmlands Ridsportförbunds historia.

Årsmöte 2017

Under lördagen den 18 mars hölls årets årsmöte för Värmlands Ridsportförbund. Stora händelsen under mötet var bytet av ordförande efter 22år. Sture Hermansson som suttit i Värmlands Ridsportförbund den tiden och tidigare också som ordförande i Ridfrämjandet i Värmland samt som vice ordförande i SRC:s (Svenska Ridsportens Centralförbund) distriktsförbund. Sture har under åren gjort mycket för ridsporten i Värmland och värnat om ridklubben som förening och utbildningsplats. Han har även haft olika poster i Svenska Ridsportförbundet och arbetat med centrala ridsportfrågor. Sture kommer fortsätta under ett år i VRF:s styrelse som suppleant oLena Wiighch är också ordförande i SvRF:s valberedning.

Historiskt är också att Värmlands Ridsportförbund för första gången fått en kvinnlig ordförande. Lena Wiigh som också sitter som ordförande i Filipstads Ridklubb valdes in på årsmötet.

Avtackades gjordes också Lennart Hahne som under flera år skött om distriktets och klubbarnas tidtagaranläggning  En klippa för föreningarna som sett till att tidtagaranläggningen har fungerat och varit kontakten vid hämtning och lämning. Ny person som tar över den är Erica Davidsson i Kristinehamn.

På mötet beslutades också om oförändrad medlemsavgift för föreningarna 2019.

SmörgåstårtaMötet avslutades med smörgåstårta.

Annons