Styrelsen

Organisation

Styrelsen är ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt gällande stadgar och att Värmlands Ridsportförbunds lång- och kortsiktiga verksamhet bedrivs i enlighet med fattade årsmötesbeslut.

Den leder och samordnar kommittéernas och kansliets arbete, enligt stadgade regler, och de direktiv som fastställts av årsmötet. Den fördelar inom sig kommittéer och arbetsgrupper stadgeenliga funktioner, uppdrag och arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens krav.

Styrelsen planerar cirka nio möten under året.


Distriktsstyrelsen:

Lena Wiigh, distriktsordförande
073-440 42 17

Maria Dahl, vice ordf. & ordf. Tävlingssektionen
0590-401 70,  070-307 41 61

Lena Austrin, ledamot kassör
054-85 11 66, 070-590 69 63

Mia Eriksson, ledamot o. Utbildningskommitténs ordf.
070-292 88 47

Lena Helminen, ledamot, Säkerhetsinformatör
054-56 66 94, 073-681 19 63

Jeanette Knöös, ledamot,
070-630 22 39

Johanna Nilsson, ledamot,
072-722 02 27

Geir Hansen, suppleant,
073-988 01 01

Sara-Lena Aspetorp, suppleant

 

Erika Jonsson, DUS suppleant

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-09

Annons