Föreningslära - ekonomi

2019-04-11

I veckan har SISU/VIF haft fokus på klubbarnas ekonomi
Kort rapport från föreläsningen med Sven Knutsson, Svensk Idrott.

Fortnox redovisningsprogram är webbaserat och ingår i medlemsavgiften!

Det finns två häften att ladda ner på nätet,
1) Föreningslära om redovisning och lagar – uppdateras varje år
2) Baskontoplan

Se länk http://www.svenskidrott.se/administrativtstod/Idrottensredovisning/

Budgeten som avses på årsmötet är resultatbudgeten.
Visst avsätter klubben lite tid att analysera orsaken till resultatet?

Sven anser att vi ägnar för lite tid generellt på budgetuppföljning på våra styrelsemöten.
När man gör budgetuppföljningen i slutet av året är det bättre att göra prognoser de två sista månaderna.

Han började med att gå igenom vilka budgetar som är bra att ha som förening.
Att tänka på att man lägger en budget för nästa år men även tänker på de kommande åren.

Resultatbudget = ska likna resultatrapporten vid årets slut och är baserat på verksamhetsplanen.
Tips – noll budgetera verksamheten. Dvs vilken verksamhet vill klubben att föreningen ska ha – utgå från vad medlemmarna vill ha inte se på förra årets verksamhet.
Backspegelbudget används när det gäller ex löner, sociala avgifter mm.

Kom ihåg att periodisera inkomster/utgifter på det året som verksamheten var, typ lok.stöd.
Analysera när det är lämpligt att sälja lotter/new body mm – när är det efterfrågan och är lätt att sälja.

Likvidsbudget – är bra att ha. I Fortnox visas den aktuella likviditeten på startsidan.
Kom ihåg att inkomster/utgifter när det kommer, typ lok.stöd.

Investeringsbudget – ska läggas på 3 – 5 år.
Kom ihåg att större investeringar men som är under ett halvt basbelopp (28 600) skrivs av direkt.

Marknadsföringsbudget – ska läggas på minst 3 år.

Projektbudget – oftast Idrottslyftet/Allmänna Arvsfonden läggs in när man har beslut om pengarna.

På årsmötet måste man bara redovisa det förenklade bokslutet
För föreningar som har mindre är 3 miljoner i eget kapital gäller K1
För föreningar som har merär 3 miljoner i eget kapital gäller K2

Vid minnet
Konsulent Eva Lindström

Sponsorer

Annons