FOTO: Jessica Ortiz Bergström

Tävlingsarrangörskonferens den 18 november

2018-10-25

Välkommen till tävlingsarrangörskonferens den 18 november 2018 i Vindeln på Hotel Forsen.

Föranmälan krävs för att få delta på konferensen.

Målgrupp:  Tävlingssektioner eller motsvarande anslutna till VRIF.
                    Varje förening kan skicka upp till 3st representanter till
                    konferensen.

Tid:             13.00-17.00 (Lunch 12.00)

Var: Vindeln, Hotel Forsen

Program:     12.00 Lunch
                     13.00 Presentation av TS
                     13.15  Hur har tävlingarna fungerat 2018?
                                Tävlingsterminen 2019
                                Info kort om nya TR
                      14.30 Fika
                      15.00 Lagbestämmelser, DM, NM - grenvis
                      16.15 Återsamling för en kort sammanfattning från
                                grupperna av dagen

VRIF bjuder på lunch och fika för 3 personer från varje förening.
Anmälan senast den 9 november via VRIF:s utbildningsmodul.

Länk:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1160639

Kontaktperson Eva Lindström epost rideva@hotmail.com eller
070- 369 04 56.

Övriga deltagare är varmt välkomna men får själva bekosta lunch och fika (100kr/person). Betala in på Västerbottens RF Bg 5425-6755 skriv namn på inbet.  Anmälan krävs.

Reseersättning utgår inte.

Varmt Välkomna!
Med vänliga hälsningar

Västerbottens Ridsportförbund

Tävlingssektionen

Inbjudan att skriva ut

Sponsorer

Annons