Linda Holmgren

Zonledare sportkörning

2019-01-02

Vi hälsar den nya zonledaren Linda grattis och lycka till i sitt uppdarg
Zon Norr får tillbaka en egen Zonledare i Körkommittén

Zongruppen i Norr har funnits sedan 2015 istället för en zonledare. I gruppen har det funnits representanter från Norrbotten, (Västerbotten) och Mittsvenska. 

From 2019 så får Zon Norr tillbaka en egen zonledare i Körkommittén.
Zonledaren invaldes vid Körkommitemöte den 2/12 av ordförande Dan Henriksson enligt det förslag som lagts av Zongruppen.

Ny zonledare för Norr blir Linda Holmgren,  Lycksele.
Kontakt uppgifter till Linda är 0706317439 eller linda.holmgren31@hotmail.com

Zonledarens roll
Zonledarna ska fungera som länken mellan körkommittén och distrikten. Med en gemensam syn på körsporten ska de lyfta och aktivera distriktsgrenledarna i deras roll.

Det innebär:
Samordning av kurser, utbildning och clinics inom zonen samt främja samarbetet mellanzonerna.
Samordna tävlingsterminerna tillsammans med zonerna och distrikten.
Främja samarbete med andra grenar av körsport - brukskörning, Traditional Driving, trav m.m.
Arbeta för att lagserier och cuper skapas, med målsättningen att få fler tävlande genom mentorskap. 

Zongruppen kommer att finnas kvar med distriktsgrenledare från alla berörda distrikt. 
 
Distriktsgrenledarnas uppdrag (distriktets körkommitté)
Distriktsgrenledarna ska fungera som länken mellan zonledarna och föreningarna och vara sitt distrikts naturliga kontakt i sportkörningsfrågor.

Det innebär:
Samordna tävlingsterminerna tillsammans med föreningarna och zonledaren.
Kontroll på informationsflödet så att information från zonledarna når ut till föreningarna och dess medlemmar.
Samordning av kurser, utbildning och clinics.
Ge stöd till föreningarna för att stimulera tillväxten inom grenen.
Skapa samarbete mellan föreningarna och andra distrikt.

Sponsorer

Annons