Tävlingstermin 2018

2017-08-14

Datum för ansökningar för tävlingstermin 2018 i Västerbotten

Läggs in i tdb

Hopp och dressyrtävlingar
Nationella/Elit senast 31 augusti behandlas centralt
Övriga 15 september behandlas av distriktet

Körning och övriga grenar
Snarast behandlas centralt

Välkommen med ansökan
Tävlingssektionen

Frågor
Hoppning
Eva Svedmark                               eva.svedmark@umu.se
Dressyr
Eva Lindström                               rideva@hotmail.com
Körning
Desiree Granström Lind            desiree.granstrom@hotmail.com

Sponsorer

Annons