Fortbildning för Ridlärare Level I-III och B/C Tränare

2018-07-03

Västerbottens och Norrbottens  Ridsportförbund inbjuder till en fortbildningskurs för Ridlärare och Tränare Den 13 augusti 2018 med Ann-Margrethe Andersson, fellow.

Sista anmälan den 12 juli 2018.

Målgrupp: Diplomerade ridlärare level I-II samt Licensierade B/C-tränare.
Godkänd fortbildning för Ridlärare level 1-3 samt tränare B/C.

Frågor: Norrbottens RF- Carina cas.birca@telia.com 070-658 27 19.

Anmälan till: Anmälan ska ske via utbildningsmodulen:
http://www.ridsport.se/Distriktssajter/Norrbotten/Utbildning/Sokvarautbildningar/?eventid=1118533&sisuorgid=673

Senast 12 juli 2018. Bekräftelse
kommer att skickas ut – anmälan är bindande! Vid utebliven deltagare
debiteras kursavgiften om ej platsen kan fyllas av annan deltagare).

Datum: Måndag den 13 augusti.

Program prel 9-17: Teori förmiddag, avbrott för lunch, därefter praktiska demonstrationer med 8 ekipage.

Plats: Skellefteå Ridklubb
Kursledare: Ann-Margrete Andersson, Fellow

Innehåll: Teori :
 Hästens välfärd – hur vi som ridlärare/tränare förmedlar förståelsen för
hästen
Demonstration under de praktiska lektionerna:
 Inspiration och rörelsernas uppbyggnad Lätt-Svår klass
 Pedagogik och metodik.

Pris: 1000 kr/deltagare. Ange i anmälan om du önskar delta med häst
(samt beskriv hästen och dess utbildningsnivå). Uttagning av ekipage görs av anordnaren eftersom hästar behövs på olika utbildningsnivå. Lunch fika bekostas/ordnas av deltagarna
själva! (Fika ingår i avgiften).

Kursavgiften skall betalas till Västerbottens RF bg 5425-6755. Vill du att avgiften skall faktureras – kontakta Gun. Faktureringasavgift tillkommer.

Övrigt: Önskas uppstallning, kontakta asso@skerid.se
Ann-Margrete kommer att vara i Skellefteå även den 12 augusti
och då finns det möjlighet till egen färdighetsträning. Kontakta asso@skerid.se vid intresse.

För att deltagaren ska tillgodoräknas som fortbildning krävs obligatorisk närvaro hela kursdagen.

Välkomna
önskar Norrbottens och Västerbottens Ridsportförbund!

Inbjudan att skriva ut

Basutbildning

Utbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons