Ridledarkurs 2018!

2018-02-12

Här kan du hitta anmälningsblankett och inbjudan till ridledarkursen. Ridledarkursen är från och med 2017 uppdelad i två delar. Sista anmälningsdag är den 28 februari.

Anmälan till ridprovet har 11 st deltagare, endast 1 deltagare som kan anmäla sig.

 2018     Datum   Plats   Deltagare 
 Del 1  2 - 6 april  Umeå Ryttarförening
  Alla deltagare
 Del 2    25 juni-8 juli
Umeå Ryttarförening
  Alla deltagare


Kursledare Camilla Granberg

Här kan du läsa om vad Ridledarkursen är för utbildning

Blankett för Ansökan till Ridledarkursen 2018 kommer snart, skall fyllas i och skickas tillsammans med bilagor via mail eller vanlig post till Västerbottens Ridsportförbund senast den 28 februari 2018. Sökande ska avlägga Ridprov lördag den 24 februari 2018 hos Västerbottens Ridsportförbund( antingen skicka in eller maila.

Tyvärr så står det fel information om att man kan söka CSN, det går inte nu när kursen har blivit uppdelad.

Inbjudan till ridprov, bara 1 st kvar att anmäla sig.

Anmälningsblankett
Mer information om ridledarkursen kan du läsa här,
Inbjudan ridledarkurs

Bilagor som skall åtfölja anmälningsblanketten är: 

- Egenhändig kortfattad beskrivning om dig själv

- Protokollsutdrag från ridklubben där styrelsen tillstyrker ansökan

- Senaste skolbetyg

- Intyg från instruktör som styrker den sökandes ridkunskap

Kostnad för Ridledarkursen  2018 är 18 500:-.

För deltagare med logi på del 1 tillkommer en kostnad på 1000:-

Föreningen kan söka Idrottslyftsmedel från Svenska Ridsportförbundet för deltagare på Ridledarkursen med 5 000:-,  max 2 st.

Vill du veta mer? Kontakta Västerbottens Ridsportförbunds kansli.

E-post:. kansli@ridsportvasterbotten.se eller mobil 070-249 53 88.

Basutbildning

Utbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons