Ridledarkurs 2018!

2018-02-12

Ridledarkursen del 2 är den 25 juni - 8 juli på Umeå Ryttarförening. Boende är på Forslunda gymnasiet. En kallelse kommer 2 veckor innan kursstart.

 2018     Datum   Plats   Deltagare 
 Del 1  2 - 6 april  Umeå Ryttarförening
  Alla deltagare
 Del 2    25 juni-8 juli
Umeå Ryttarförening
  Alla deltagare

 

Kursledare Camilla Granberg

Här kan du läsa om vad Ridledarkursen är för utbildning

Tyvärr så står det fel information om att man kan söka CSN, det går inte nu när kursen har blivit uppdelad.

Inbjudan ridledarkurs

Bilagor som skall åtfölja anmälningsblanketten är: 

- Egenhändig kortfattad beskrivning om dig själv

- Protokollsutdrag från ridklubben där styrelsen tillstyrker ansökan

- Senaste skolbetyg

- Intyg från instruktör som styrker den sökandes ridkunskap

Kostnad för Ridledarkursen  2018 är 18 500:-.

För deltagare med logi på del 1 tillkommer en kostnad på 1000:-

Föreningen kan söka Idrottslyftsmedel från Svenska Ridsportförbundet för deltagare på Ridledarkursen med 5 000:-,  max 2 st.

Vill du veta mer? Kontakta Västerbottens Ridsportförbunds kansli.

E-post:. kansli@ridsportvasterbotten.se eller mobil 070-249 53 88.

Basutbildning

Utbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons