Ridlärardagar 18 mars, Umeå

2018-01-25

 

Ridlärar o tränarkonvent Umeå

Fortbildning för diplomerade ridlärare och licensierade tränare
Konventet får räknas som obligatorisk fortbildning för tränare och ridlärare. 


Tema: Hästens välfärd

Moderator: Lena Annergård Svenska Ridsportförbundet 
Föreläsare: Linda Andersson veterinär på Evidensia Hästklinik Umeå, 
                   Johan Plate föreläsare i prestationspsykologi
Prel. program
Söndag den 18 mars
10.00 Inledning samt information om dagen
d.e. Linda Andersson veterinär, fokus kring rygg- och halsproblematik, utredning och betydelse av dessa samt hur det kan upptäckas under ryttare
12.30–13.30 Lunch
13.30–16.00 Johan Plate, inspirerande föreläsning
Avbrott för fika på lämplig tid
Ca 16.00 Avrundning och avslut

Detaljer angående konventet
Tid: Konventet arrangeras:
18 mars kl.10.00 till ca kl.1600.
Plats: Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59 903 29 Umeå
Konventet riktar sig till alla licensierade tränare och diplomerade ridlärare.
Avgift för konventet är 850:-
Inkluderar föreläsningar, fm- och em-kaffe samt lunch.
Bindande anmälan: Anmälan är bindande och görs senast den 1 mars 2018.
Inbetalning av kursavgiften görs i samband med anmälan till Svenska Ridsportförbundets bg 167-5115. Ange som referens på talongen ” Konvent objekt 2025” samt datum och namn.
Närmare information till anmälda, kommer att skickas via mail ca 1 vecka före konventet.
För eventuella frågor kontakta:
Lena Svensson 0220-456 07 (tränare)
e-post lena.svensson@ridsport.se

Lena Annergård 0220-456 13 (ridlärare)
e-post lena.annergard@ridsport.se

Välkomna till en inspirerande dag!
Svenska Ridsportförbundet/Ridlärar/tränarrådet
Basutbildning

Utbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons