Här hittar du sådant som rör vårt distrikt organisatoriskt, t ex kallelser till årsmöten, våra förtroendevalda, stadgar, information om distriktets roll, försäkringsinfo mm. Under nyheter kan också sådant publiceras som saknar en självklar plats under de andra flikarna.

IOAnmäldighär

Anmäl via IdrottOnline

2018-11-22 16:36

Nu har vi tagit beslutet att gå över till RF:s utbildningsmodul och använda den fullt ut. Allt som händer från och med 2:a december kommer att administreras i IdrottOnline. Den gamla sidan "Din Anmälan" kommer därmed att stängas. 

GDPRFOTO: Svenska Ridsportförbundet

GDPR - det här gör vi

2018-05-23 10:45

Västergötlands Ridsportförbund vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av de nya GDPR-reglerna följer vi mallen för integritetspolicy som riksidrottsförbundet utarbetat  och som förklarar hur vi gör.

SkatteverketLogo

Ersättningar och lön inom idrott

2018-05-15 11:00

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar till idrottsutövare under 22 750 kronor

Portalen

Välkommen till Ridsportportalen!

2015-01-27 13:56

Ridsportportalen är den nya digitala samlingsplatsen för alla som är med i Svenska Ridsportförbundet, såväl föreningar som enskilda medlemmar. En plats där vi nu successivt samlar alla tjänster och nyttor för våra medlemmar.

ledstj-rnor

Våra Ledstjärnor

2014-11-27 14:06

HÄSTEN

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden

Jag behandlar alla hästar med respekt

Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

Jag visar respekt för alla människor

Jag bekräftar och berömmer andra

Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller

Jag är en god förebild för ridsporten

Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Liggande_rgb

Vår Värdegrund

2014-11-27 13:53

·         Deltagande på lika villkor 

·         Ren dopingfri sport

·         Hög ledarkompetens

·         Verksamhet för alla

·         Sportslighet och kamratskap

·         Värnande om hästens bästa

Gemensam olycksfallsförsäkring

2014-11-14 11:15

Alltsedan 1 januari 2015 har alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap

Det var Västergötlands RsF som via en motion till stämman 2013 fick igenom denna försäkring. Det är ofta denna som idag lyfts fram först när vi talar om medlemsnyttan :-)

Sponsorer

Annons