Här hittar du sådant som rör vårt distrikt organisatoriskt, t ex kallelser till årsmöten, våra förtroendevalda, stadgar, information om distriktets roll, försäkringsinfo mm. Under nyheter kan också sådant publiceras som saknar en självklar plats under de andra flikarna.

Årsmöte

Distriktsårsmöte 2018, nytt datum

2017-11-23 13:47

Årsmöte hålls i år den 18:e mars på Grand Hotell i Alingsås

Preliminärt gick vi ut med datum 25:e mars, men det justeras nu till 18:e mars 

Plats och tid ej klart ännu 

Portalen

Välkommen till Ridsportportalen!

2015-01-27 13:56

Ridsportportalen är den nya digitala samlingsplatsen för alla som är med i Svenska Ridsportförbundet, såväl föreningar som enskilda medlemmar. En plats där vi nu successivt samlar alla tjänster och nyttor för våra medlemmar.

ledstj-rnor

Våra Ledstjärnor

2014-11-27 14:06

HÄSTEN

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden

Jag behandlar alla hästar med respekt

Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

Jag visar respekt för alla människor

Jag bekräftar och berömmer andra

Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller

Jag är en god förebild för ridsporten

Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Liggande_rgb

Vår Värdegrund

2014-11-27 13:53

·         Deltagande på lika villkor 

·         Ren dopingfri sport

·         Hög ledarkompetens

·         Verksamhet för alla

·         Sportslighet och kamratskap

·         Värnande om hästens bästa

Säkerhetsturnén

Gemensam olycksfallsförsäkring

2014-11-14 11:15

Alltsedan 1 januari 2015 har alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap

Det var Västergötlands RsF som via en motion till stämman 2013 fick igenom denna försäkring. Det är ofta denna som idag lyfts fram först när vi talar om medlemsnyttan :-)

Sponsorer

Annons