Förtroendevalda i distriktet

Distriktets årsmöte utser distriktstyrelse som mellan årsmötena tar de stora besluten inom distriktsförbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets distriktsstadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Under distriktsstyrelsen finns ett Arbetsutskott (AU) som förbereder frågor till beslut i DS.

De fyra sektionerna

Inom Västergötlands Ridsportförbund finns fyra sektioner, med inriktning ungdom,  ridskola/utbildning, tävling samt Parassport

I Ungdomssektionen, DUS, jobbar unga för unga. DUS arbetar för stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet och inflytande.

Ridskola/Utbildningssektionen, RUS, har hand om utbildningsfrågor inom distriktets samtliga verksamhetsområden.

Tävlingssektionen, TS,  ansvarar för dstriktets  tävlingsverksamhet på lokal och regional nivå. Vi utbildar även tävlingsarrangörer och tävlingsfunktionärer och fastställer reglemente för samtliga serier och DM på distriktsnivå.

Parasektionen, PS,  har bland annat hand om ledarkurs steg I samt sommarens ridläger.

Kontakta distriktsstyrelsen

DS-möte 150406                    

Roll i DS
 Namn med e-post Mobilnr Övrig funktion
Ordförande Carina Dannevik  070-743 81 26  Personalansvarig
Vice ordförande    
Karolina Peterson  070-263 84 42  Stadgar
Ledamot Karin Arvidsson  073-959 05 97  Arbetsmiljö, säkerhet  
Ledamot Monica Ek-Remmerth      072-587 09 93  
Ledamot  Inger Nilsson  070-311 47 41  Ledamot RUS
Ledamot Elisabeth Nohlås  070-538 60 04  Ordf. i RUS
Ledamot Jesper Stoltenberg  070-962 39 56
 Ledamot TS
Ledamot Lena Tillgren  070-335 67 27  Controller
Ledamot Peter Nordheim  073-803 35 65  
Ledamot Kristoffer Sätterman  
 
Ledamot DUS
Ann-Sofie Johansson    070-637 32 58    
Ersättare DUS Frida Carlsson       072-207 94 70    
 

 

 

Distriktsungdomssektionen

Roll i DUS
 Namn med e-post Mobilnr Övrig funktion
Ordförande            
Olivia Remmerth    076-320 40 41   
                   
Ledamot Ann-Sofie Johansson
070-637 32 58 DS, ledamot     
Ledamot
Felicia Svensson
076-931 32 18

Ledamot
Maria Kinhult 073-043 85 17

Ledamot Frida Carlsson 072-207 94 70     DS, ersättare  
Ledamot Lina-Maria Pettersson   073-366 70 32    
Ledamot Elin Grahn   072-589 24 15  
Valberedningen Kristoffer Sätterman
Sammankallande
Valberedningen Veronica Persson   Ledamot
Valberedningen Hanna Johansson   Ledamot


Ridskola - Utbildningssektion (RUS)

Roll i RUS Namn Mobilnummer
Ordförande Elisabeth Nohlås 070-538 60 04
Ledamot från DS Karolina Peterson   
070-263 84 42  
Ledamot från DUS           
Frida Carlsson  070-389 79 26
Ledamot från TS Lisbet Sandgren 073-423 26 60
Ledamot från PARA Marita Mattsson 070-326 92 51
SISU Idrottsutbildarna Lars Halma 010-476 41 43
Ersättare från DS Inger Nilsson    070-311 47 41  

 


Tävlingssektionen

Roll i TS Namn Mobilnummer
Ordförande
Lisbet Sandgren 073-423 26 60
Grenledare    
Grenansvarig dressyr
Annika Roth 070-473 46 28
Grenansvarig hoppning, samt TDB-ansvarig Lisbet Sandgren 073-423 26 60
Grenledare ponny hoppning


Övriga grenledare med disciplinansvar  
Para
Marita Mattsson 070-32692 51
Fälttävlan

Distans Gitz Johansson 070-321 26 86
Körning
Banbyggaransvarig Lotta Wahlborg 070-357 68 01
Dressyrdomarfortb, (Adj) Johanna Näshammar 070-240 49 99
Ledamot från DUS Oliva Remmerth 076-320 40 41
Ersåttare från DUS   073-360 82 15
Ledamot från DS Jesper Stoltenberg 070-962 39 56
Ersättare från DS Karin Arvidsson 073-959 05 97

 

Para, sektionen för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning

Roll i Para Namn Mobilnummer
Ordförande                      
Marita Mattson  070-326 92 51
Ledamot Mats Carlsson 070-886 98 94
Ledamot Tobias Hellman 070-795 68 48
Ledamot från DUS                                         

Ledamot från DS

Ridlägeransvarig, (Adj) Pia Ohlin-Persson 073-200 65 30

 

Valberedningen 

Sammankallande           
Ing-Marie Norrman

 
Ledamot Mikael Sjölin
076-837 74 62  Alingsås
Ledamot Marika Ottenhag
072-518 77 39  Trollhättan
Ledamot Peter Nordheim  
073-803 35 65  Åsarp
Ledamot Maria Björk    Hjo

 

Revisorer

Ordinarie förtroendevald Eva Lynghaug 070-753 17 34  LRF Konsult
Ersättare, förtroendevald    
Annika Johansson   Vara Ekonomi
Anlitad byrå
Peter Blomgren    LR Revision

Senast uppdaterad: 2018-03-20

Sponsorer

Annons