Medlemsavgifter till distrikt och förbund

Avgiften till distriktet består av en fast del och en rörlig del som är baserad på antalet medlemmar.

  

2018 2019
Grundavgift för samliga till SvRF anslutna föreningar 1 400 1 400
Tillkommer fast avgift för ridskoleföreningar 1 800 1 800
Tillkommer rörlig avgift per medlem 36:- Beslut 2018
Minimidebitering baseras på antal medlemmar 25 st 25 st

Av grundavgiften återbetalas 1 000 årsmöte där föreningen finns representerad med ombud. Ej utbetald representationsersättning läggs till en verksamhetsfond som enligt årsmötesbeslut endast får användas till att subventionera sådan verksamhet som alla föreningar kan delta i.

Den fasta avgiften för alla ridskoleföreningar finansierar till viss del besöksgruppens verksamhet.

Den rörliga avgiften tillsammans med verksamhetsbidrag finansierar distriktets basverksamhet. I detta basutbud ingår kostnader för distriktsanställd personal och kansli samt sektionernas omkostnader för förtroendevalda.

 

Utöver avgift till distriktet betalas årsavgift till Svenska Ridsportförbundet.

Nivån fastställs vid varje stämma som hålls vartannat år.

Fastställd avgift 2017 & 2018      78 kr + 45 kr/ medlem i försäkring/  per medlem  

Fastställd avgift 2019                  100 kr + 45 kr/ medlem

Fastställd avgift 2020                   112 kr + 45 kr/medlem i försäkring 


Senast uppdaterad: 2018-02-05

Sponsorer

Annons