För ryttare & kuskar med funktions-nedsättning

Inom distriktet finns en stor verksamhet som bidrar till att ge ryttare med funktionsnedsättning möjlighet till en aktiv fritid.

Distriktet anordnar varje sommar 2 stycken läger, foldern för läger läggs ut för nedladdning så snart den är klar.  Under "mer info" till höger i bild.

Ridning för ryttare med funktionsnedsättning bedrivs antingen som fritidsridning eller terapiridning. Inom terapiridning ersätter ridning en del av den sedvanliga sjukgymnastiken. I många länder t ex i Tyskland, är det vanligare med att personer med funktionsnedsättning använder ridningen som sjukgymnastik, än vad det t ex är i Sverige. Här rider ryttare med funktionsnedsättning företrädesvis av samma anledning som ryttare utan funktionsnedästtning, d v s för nöjes skull och för att ridning är ens största fritidsintresse. Handikappverksamheten inom Svenska Ridsportförbundet har fokus mot fritidsridning.

Som ryttare med funktionsnedsättning har man många möjligheter! Många ridskolor har speciella grupper för ryttare med funktionsnedsättning. Där ges möjlighet att få möjlighet att prova sig fram bland de olika hjälpmedel som finns för att underlätta ridningen. De grupperna anpassas även efter ryttarnaa, så att varje individ har möjlighet att utveckla sin ridning efter sina egna förutsättningar. Ibland kanske det behövs lite längre tid för ryttaren och hästen att lära känna varandra! En del ryttare kan delta i den ordinarie verksamheten redan från början.


Senast uppdaterad: 2017-03-06

Ladda ner mer information

  1. Ridläger 2017 web
Vår ridklubb

Kansli

Läs mer

Sponsorer

Annons