på Vara Folkhögskola

2017-12-07

Söndag 21:a januari bjuder distriktsstyrelsen in till ordförandeträff + 1

En dag för erfarenhetsutbyte, aktuella frågor, information om Leader-projekt, medel från länsstyrelsen, Idrottslyftsmedel mm

Vi hoppas att så många som möjligt har tillfälle att komma denna söndag, samma dag som vi har dag 2 av årets ULK-kurs steg II. Kanske har ni någon deltagare där?

Dagen inleds med lunch kl 12.00, och vi avslutar kring cirka 16.00

Distriktet bjuder på lunch och em-fika om du anmäler senast 7:e januari. Vi anmälan efter det datumet tar vi ut en avgift på 150 kr pp. 

Träffen är tänkt för dig som är ordförande eller vice ordförande, samt att du är varmt välkommen att ta med ytterligare någon från styrelsen/föreningen. 

Vid träffen kommer vi ävn att lyfta frågor inför distriktsårsmötet som hålls den 25:e mars.

Vi ber er att anmäla i god tid så att vi kan beställa maten från skolan i god tid. 

Anmäl här

Sponsorer

Annons