Vår Värdegrund

2014-11-27

·         Deltagande på lika villkor 

·         Ren dopingfri sport

·         Hög ledarkompetens

·         Verksamhet för alla

·         Sportslighet och kamratskap

·         Värnande om hästens bästa

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.

Sponsorer

Annons