Foto från Ridsportforum 2017
FOTO: Jennie Arvenäs, SvRF

Höjd avgift ger ridsporten växtkraft

2018-02-05

Förbundsstämman 2017 beslutade om höjda avgifter 2019 och 2020. Det är viktigt att föreningarna och medlemmarna tar detta i beaktning vid beslut om medlemsavgiften till föreninegn som fattas på årsmötet i februari 2018, och som gäller för år 2019. 

Ekonomi och verksamhet hänger ihop på alla nivåer inom förbundet. Med säkrade ekonomiska resurser kan ridsporten utvecklas och växa.   

Det blev en spännande och lång diskussion när föreningarnas årsavgift till förbundet skulle fastställas på förbundsstämman.

Efter votering krävdes rösträkning och först därefter kunde fastställas att förbundsstyrelsens förslag fick flest röster. Det betyder att föreningarnas årsavgift till förbundet blir 100 kronor per medlem för 2019 och 112 kronor per medlem för 2020.

- Jag är glad över att ni tror på den verksamhetsplan som vi har lagt. Vi tackar för förtroendet. Nu kan vi fortsätta att utveckla verksamheten, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster. Läs mer här om verksamhetsinriktning med ekonomisk plan, där du även hittar bakgrunden till avgiftshöjningen. 

Här kan du se vilka avgifter som gäller inför kommande år, både på central nivå och på distriktsnivå. 

 

Utdrag ur den ekonomiska planen som presenterades vid stämman 2017 

Medlemsavgiften
 
Medlemsavgiften är vår viktigaste inkomstkälla eftersom det är en inkomst vi själva kan påverka, till skillnad från bidrag och sponsorintäkter.
 
Ridsporten är en av de största idrotterna i landet med en framgångsrik tävlingsverksamhet, men framför allt en motions-, rekreations- och utbildningsform för många hästintresserade. För att behålla positionen, och förstärka den, måste vi ha en fortsatt utveckling för att kunna erbjuda kvalitativa ridskolor och anläggningar för våra medlemmar. I framtiden måste ridsporten kunna möta krav, önskningar och förväntningar från olika aktörer och från olika perspektiv.
 
Utveckling
 
För att kunna erbjuda ridsport för alla – hela livet, finns flera områden som kräver satsning och utveckling;
 
 Forskning och utveckling för anläggningar, hästhållning och underlag  Utökad rådgivning om att driva ridskola  Utveckling av digitala system för att ytterligare öka möjligheter och tillgänglighet till kvalitetssäkrat lärande för ryttare, ledare, funktionärer och förtroendevalda  Kontinuerlig utveckling av Tävlingsdatabasen, som underlättar för såväl arrangör som ryttare   Kontinuerligt arbete för utbildning och förutsättningar för tävlingsfunktionärer   Ridsportens utvecklingsmodell som tydliggör utvecklingsmöjligheter för alla ryttare   Kontinuerligt arbete för att förstärka ungas utveckling i ridsporten, bland annat genom ungdomsledarkurser, trygga idrottare mm.  Förstärka och utöka våra kommunikationskanaler för att kunna nå fram med ridsportens styrkor till enskilda, föreningar, politiker och opinionsbildare  Förankra vår värdegrund så den genomsyrar all verksamhet
 
 
Medlemsavgiften till Svenska Ridsportförbundet uppgår till 78 kronor år 2017 och 2018. I den ekonomiska planeringen har beräknats en uppräkning av medlemsavgiften till 100 kr per medlem för 2019 och 112 kr per medlem för 2020. Förbundsstämman den 13 maj 2017 fattar beslut om eventuell höjning av medlemsavgiften. Medlemsavgiften har varit oförändrad 78 kronor under 2015, 2016, och förblir oförändrad under 2017 och 2018.
 

  


Mariana Fransén

Sponsorer

Annons