15:e januari är sista dagen för ordinarie anmälan

2017-10-09

Nu är vårens serieplan klar, och vi öppnar därmed länken för anmälan redan nu!

Lite nyheter om bl a Allianslag och efteranmälan kan du läsa om längre ned, samt på förekommen anledning krav på OK från klubbens kassör/ordförande att man har rätt att anmäla lag.  

På förekommen anledning:  Du som anmäler MÅSTE ha din förenings godkännande att de komme att betala fakturan för lagavgiften. Ange i rutan "övrigt" vem som godkänt detta och det skall vara föreningens kassör eller ordförande, samt e-postadress till denna person. Har du anmält och inte har detta klart kan det i slutändan bli du själv som får betala för laget om ni inte var överens från början

Vid anmälan av allianslag skall båda (max 2 lag i allians) föreningsnamnen skrivas in i rutan "Klubb"  T ex Lilla Edets RK / Norra Älvsborgs RK.  Det skall alltså inte anges i rutan övrigt.

Vid allianslag är avgiften höjd till 2 000 kr, och vi debiterar hälften på er vardera. Även här måste vi veta vilka som godkänt fakturan, då i båda föreningarna.

Efteranmälan intill 28:e februari: Vid anmälan efter ordinarie anmälningstids utgång lägger vi på 500 kr i avgift. Dvs, då står det 1 800 kr i rutan för efteranmälan. 

Övriga regler finns att läsa om i "Regelverk" som kommer att publiceras på hemsidan senast 15:e december. Det mesta som står i årets regelverk kommer nog att vara detsamma även nästa år, men distriktets TS har redan några saker som man kommer att föra in, så missa inte att läsa även nästa års regelverk när det publiceras. 


Mariana Fransén

Ladda ner mer information

  1. Serieplan vt 2018 arrangörer
GK-kurs liten bild

Grönt-kort-kurser

Läs mer
Rosetter

Allt om serier och cuper

Läs mer
Utbildning på din klubb

Arrangörsutbildning på hemmaplan

Läs mer

Sponsorer

Annons