15:e januari är sista dagen för ordinarie anmälan

2017-10-09

Nu är vårens serieplan klar, och vi öppnar därmed länken för anmälan redan nu!

Lite nyheter om bl a Allianslag och efteranmälan kan du läsa om längre ned, samt på förekommen anledning krav på OK från klubbens kassör/ordförande att man har rätt att anmäla lag.  

På förekommen anledning:  Du som anmäler MÅSTE ha din förenings godkännande att de komme att betala fakturan för lagavgiften. Ange i rutan "övrigt" vem som godkänt detta och det skall vara föreningens kassör eller ordförande, samt e-postadress till denna person. Har du anmält och inte har detta klart kan det i slutändan bli du själv som får betala för laget om ni inte var överens från början

Vid anmälan av allianslag skall båda (max 2 lag i allians) föreningsnamnen skrivas in i rutan "Klubb"  T ex Lilla Edets RK / Norra Älvsborgs RK.  Det skall alltså inte anges i rutan övrigt.

Vid allianslag är avgiften höjd till 2 000 kr, och vi debiterar hälften på er vardera. Även här måste vi veta vilka som godkänt fakturan, då i båda föreningarna.

Efteranmälan intill 28:e februari: Vid anmälan efter ordinarie anmälningstids utgång lägger vi på 500 kr i avgift. Dvs, då står det 1 800 kr i rutan för efteranmälan. 

Övriga regler finns att läsa om i "Regelverk".   Vi har gjort en hel del förtydligande, framförallt i frågan om vilka som får starta i de olika serierna, samt även om ryttarlån och allianslån är tillåtna eller ej. Alla ändringar är gulmarkerade. 


Mariana Fransén
GK-kurs liten bild

Grönt-kort-kurser

Läs mer
Rosetter

Allt om serier och cuper

Läs mer
Utbildning på din klubb

Arrangörsutbildning på hemmaplan

Läs mer

Sponsorer

Annons