FOTO: Mikael Sjöberg/Svenska Ridsportförbundet

Ledarutbildning

Distriktet anordnar varje år ett antal ledarutbildningar som vänder sig till verksamma eller blivande ledare vid föreningarna i Västergötlands Ridsportförbund. I mån av plats är deltagare från närliggande distrikt också välkomna. 

Oavsett ålder så vill vi kunna erbjuda en ledarkurs. Det innebär att från det att du är 11 år finns det en kurs anpassad för dig, någon övre åldersgräns finns inte.

FULK - Förberedande Ungdomsledakurs

Denna kurs är för ungdomar i åldern 11-14år. vanligtvis över en helg, vi arrangerar en kurs per år, vanligtvis sent på våren. 

 

ULK Ungdomsledarkurs steg I-III

En ledarutbildning som vänder sig till ungdomar mellan 15 och 20 år. Utbildningen är uppdelad i tre steg om totalt sex utbildningsdagar fördelade på tre helger. Mellan stegen delas det ut hemuppgifter som kunskapsmässigt bygger på varandra. Utbildningen styrs av Svenska Ridsportförbundet men arrangeras av distrikten. Vi arrangerar en kurs per år, med start i okt-nov och avslutning i mars-april

 

VULK Ledarkurs kurs vuxna i 2 steg

Ledarkurs för vuxna, VULK är en sammanfattning av Ungdomsledarkurs 1-3. Utbildningen är uppdelad i två steg om totalt fyra utbildningsdagar fördelade på två helger. Kursen arrangeras på senhösten-vintern varje år. 

Ungdomsledarkursen - ULK steg I- III eller Ledarkurs för vuxna är ett krav för Ridledarkursen.

 

Alla våra inbjudningar presenteras fortlöpane under "Verksamhetsplan" 


Senast uppdaterad: 2018-05-04
Basutbildning

Basutbildning för ledare

Läs mer
ledstj-rnor

Våra Ledstjärnor

Läs mer
Verktygslåda

Verktygslåda

aaa

Sponsorer

Annons