Ridledarkurs

Ridledarkurser är förberedande instruktörskurser som distrikten arrangerar. Genomgången ridledarkurs med godkända betyg är ett av antagningskraven till ridinstruktörsutbildningen. Innan du kan gå ridledarkursen ska du ha genomgått ungdomsledarutbildningen, ULK/VULK I-III. Anmälan skickas till respektive distrikt på senast datum som fastställs av distrikten. Kursavgiften fastställs av distrikten.

Arrangör: SvRFs distrikt
Kurslängd: 5 + 14 dagar
Minimiålder: 18 år

Syfte: Kursen skall ge deltagaren en insikt i ridläraryrket samt möjlighet att pröva sin psykiska och fysiska förmåga att följa en ridlärarutbildning med högt ställda krav.

Mål: Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen, som följer upp ridningen, samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar godkänt prov för Ryttarmärke IV eller bronsmärket.

SÖK IDROTTSLYFTET! Svenska Ridsportförbundet har gjort det möjligt att söka 5 000 kr till deltagaravgiften, en fantastisk möjlighet att delfinansiera kursavgiften. 


Senast uppdaterad: 2019-03-21
Basutbildning

Basutbildning för ledare

Läs mer
ledstj-rnor

Våra Ledstjärnor

Läs mer
Verktygslåda

Verktygslåda

aaa

Sponsorer

Annons