Om distriktet

Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRF:s ändamål. VRF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvRF, och som har sin hemort inom distriktets geografiska område. VRF är som distriktsförbund inom SvRF också specialdistriktsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF).

Västmanlands ridsportförbund arbetar utefter ett basutbud som distrikten bör följa.
Läs mer om basutbudet här

Valberedningen i Västmanlands Ridsportförbund tar gärna emot tips till styrelse och sektioner. Ta gärna kontakt med någon i valberedningen:

Mia Pettersson          Hamre RK           E-post   Sammankallande  
Karolin Ström         Vänsta RF           E-post      
Malin Belinki         Baståsens RK           E-post      
Karin Ryckertz         Stora Ekeby RK           E-post      
Victor Gustavsson-Ekh         Salaortens RF           E-post    

 

 

I höger kolumn här intill finns handlingar från tidigare verksamhetsår.


Senast uppdaterad: 2018-03-26

Grensponsor

Sponsorer

Annons