Årsmöte 2018

2018-02-22

Kallelse till Årsmöte

Örebro Läns Ridsportförbund kallar till årsmöte

Den 22 mars 2018 Kl. 17.30

 

Mötet sker på idrottenshus, Karlsgatan 28, Örebro

 

Varje förening äger rätt att företrädas av två personer som ombud. Ombud skall

medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt

anges. Röstning via fullmakt för annan förening är ej tillåten.

 

Vid distriktets årsmöte har varje förening rösträtt i förhållande till föreningens

medlemsantal enligt §11 i Örebro Läns Ridsportförbunds stadga enligt nedan. Det

antal röster som tillkommer en förening får icke delas men kan utnyttjas av ombuden

växelvis.

 

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) skall vara distriktsstyrelsen

tillhanda senast 6 mars 2018 via mail anki@distriktet.nu eller via post till Örebro läns ridsportförbund, Idrottenshus, Karlsgatan 28, 70341 Örebro.

Rätt att inge förslag tillkommer distriktet

tillhörande röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från enskild medlem i förening insändes genom vederbörandes

förening tillsammans med föreningens utlåtande.

 

Röstetal:

1 - 249 medlemmar = 2 röster

250 - 499 medlemmar = 3 röster

500 + medlemmar = 4 röster

 

Ombudsfullmakt tas med till Årsmötet.

Vänligen anmäl via mail anki@distriktet.nu om er förening kommer och hur många som kommer.

 

OMBUD UTAN FULLMAKT ÄGER EJ RÄTT ATT RÖSTA

 

Välkomna!