Ridlärarträffar med frukost NYTT DATUM

2017-09-12

NYTT DATUM! Torsdagen den 16 november är nya datumet för höstens ridlärarfrukost!

 

Örebro Läns Ridsportförbund bjuder in till ridlärarträffar med frukost den 8 maj och 19 september. OBS! Kommande ridlärarfrukost 19 sep är framflyttad, nytt datum kommer inom kort!

Den 8 maj träffas vi hos Örebro Fältrittklubb och Örebro Fältrittklubb delar med sig av hur de jobbar med lektionsupplägg och planering av lektionerna på ridskolan.

Vi avslutar träffen med att vi gemensamt rider på Örebro Fältrittklubbs lektionshästar och Örebro Fältrittklubb visar hur de jobbar med personalridning som fortbildning för sina instruktörer och ridlärare.

Kl. 10.00 till 13.00

Den 19 september kommer Cicki Sibbern. Cicki jobbar på Stora Ekebys Ridskola som ridlärare, Ridskolan Strömsholm och föreläser om lektionsupplägg för ridskolor.

Denna träff blir en uppföljning på den tidigare träffen och Cicki kommer att dela med sig om sina kunskaper om lektionsupplägg för ridskolelektioner.

Vi kommer först att ha en teoridel och även denna gång avslutar vi med att rida ihop för Cicki.

Kl. 9.00–14.00

Kostnad för båda tillfällena är 500 kr per person

Anmälan till Emma Wretefelt på emma@distriktet.nu

Vill ni delta men inte vara med och rida och då följa lektionerna via läktaren meddela det i mailet.

Vid frågor ring Lina på 072-262 32 18

Sista anmälningsdag är den 1 maj.

RIDLÄRARTRÄFFAR MED FRUKOST