Svårt för hästägare och små lantbruksbesättningar vid inköp av foder

2018-07-30

Värmen och torkan i Örebro län har gjort att det råder akut foderbrist för betande djur. I år krävs både en plan B och C för att säkerhetsställa foderförrådet inför den kommande stallperioden.

 

Just nu råder det stor torka i Örebro län, vilket gjort avkastningen på vallskördarna mycket låga. Betes- och foderbristen ökar i länet och flertalet foderproducenter har det svårt att få ihop tillräckligt med foder till sina egna djur. Detta innebär att flertalet hästägare och djurägare av mindre lantbruksbesättningar redan nu har svårt att köpa foder.

Länsstyrelsen i Örebro län råder dig som djurägare att redan nu planera inför hösten och vintern. Detta för att försäkra dig om att ditt foderförråd kommer räcka, oavsett om du producerar ditt egna foder eller köper in från en foderproducent. I år är det oerhört viktigt att du har en reservplan ifall avkastningen på din vallskörd blir låg, eller om din ordinarie foderproducent inte får in tillräckligt med foder för att kunna sälja till dig. Vid foderbrist riskerar dina djur att magra av, vilket kan bli dyrt att ta igen samt att det kan bli ett djurskyddsproblem. Detta är något Länsstyrelsen i Örebro län hoppas kunna undvika.

Om du har frågor, ta gärna kontakt med Länsstyrelsen (se kontaktuppgifter nedan).

Tips på åtgärder för att mildra foderbristen

  • Utnyttja alla marker till bete och skörd. Vidga ditt kontaktnät för att säkerhetsställa att du har tillräckligt med bete och foder för en längre tid framöver. Om du har marker som inte används eller bara putsas ner, erbjud andra djurägare att få nyttja dem.
  • Låt dina djur beta marker så som skogsmarker och mindre näringsrika marker, för att minimera behovet av tillskottsutfodring nu under sommaren. På så sätt spara så mycket som möjligt av fodret som kan användas till hösten och vintern.
  • Ha en god betesstrategi. Dela gärna av betena för att maximera återväxten. Låt även olika djurslag beta markerna för att utnyttja växtligheten så mycket som möjligt. Gå gärna ihop flera djurägare och nyttja varandras betesmarker. Hästar kan äta gräs av sämre kvalité genom att äta större mängder, medan får och nötkreatur behöver spädare och mer näringsrikt foder då våmmen begränsar dess förmåga att äta mycket grovfoder.
  • Om du ser områden inom naturreservat som kan vara lämpliga för bete/skörd kan man kontakta våra förvaltare, så kan Länsstyrelsen hjälpa dig med förmedling till markägare eller själva hantera frågan om staten äger marken.
  • Om du behöver köpa foder så måste du höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu.

Tips på sidor med kontaktuppgifter och bra information

 

Hanna Jibbefors

Djurskyddsinspektör
Telefon: 010-224 83 45

hanna.jibbefors@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro

Växel: 010-224 80 00

www.lansstyrelsen.se/orebro

https://twitter.com/lstorebro