Bestämmelser för distriktsmästerskap

Distriktsmästerskap anordnas av distriktet eller av en organisation (klubb) som utsetts av distrikts styrelse. I DM får endast ryttare delta som tävlar för en förening ansluten till Ridsportförbundet och belägen inom det distrikt som är arrangör.

-------------------------------------------

 Info om frikortet längre ner på sidan

Dressyr 17/8 RKK (senior, junior, veteran), 25/8 Örebro RT (ponny)

Hoppning 14-15/9 Viby Rid och Körsällskap

WE

Distans

Fälttävlan 1/9 Örebro Fältrittklubb

Mer info om resp gren på grensidorna och i propositionerna.

---------------------------------------------

Bestämmelser:

Bestämmelserna gäller för dressyr och hoppning och i tillämpliga delar för alla grenar.

DM kan ingå i ordinarie klass.

Häst/ponny startberättigade enligt TR för aktuell nivå får starta.

Det är ej tillåtet för ryttare eller häst/ponny att under ett och samma år deltaga i DM i mer än i ett distrikt (med undantag för häst/ponny som försålts).

Junior kan välja att tävla i senior DM istället för junior DM. Juniorekipage som tävlat i senior-DM får ej vid kommande JDM åter tävla som junior (gäller ekipaget). Ryttare kan ej tävla om DM som både junior och senior i samma gren under året.

Junior som ett år väljer att i DM-klass tävla som senior skall tydligt anmäla detta i samband med anmälan till tävlingen/aktuella klasser.

När/om DM-tävlingen ingår i en "vanlig" klass kan ryttare starta med fler än en häst/ponny i klassen, men kan bara räkna en häst/ponny i tävlingen om DM. Vilken häst/ponny som ska räknas för DM ska meddelas före DM-klassens början.

När/om DM rids som separat klass får ryttare starta i grundomgång/försök med flera hästar. Ryttare som kvalificerar sig med fler än en häst/ får dock i final/omhoppning/motsvarande endast starta med en häst/ponny.

Särskilt för dressyr: Ryttare äger endast rätt att starta med en häst per DM-klass.

Ponnyryttare kan tävla om DM i max två kategorier. När/om DM-tävlingen ingår i en "vanlig" klass kan ponnyryttare starta med fler än en ponny i de olika kategorierna för klassen, men kan bara räkna en ponny per kategori i tävlingen om DM. Vilken ponny som räknas meddelas före DM-klassens början.

Eventuella ändringar eller tillägg i bestämmelser för årets DM hittar du i de propositioner som kommer för respektive tävling och på distriktets hemsida.

Svårighetsgraden/klasser kan av tävlingskommittén justeras inför respektive JDM/DM och anpassas till presumtiva deltagares antal och standard. Vid behov kan även svårighetsgraden för ponny vara olika för olika kategorier. Aktuella klasser/svårighetsgrad anges senast i propositionen för respektive tävling.

Priser - DM-rosetter samt medaljer till 1:a, 2:a och 3:e placerade. Täcke till segraren.

Medaljer utdelas till ekipage med godkänt resultat (se respektive gren) även om antalet starter i kategorin är färre än tre. Medaljer till juniorer och seniorer och ponnyryttare kategori B, C och D.

 

Frikort

DM vinnarna 2018 får ett frikort för året 2019 med start 1 jan 2019 till 31 dec 2019, frikortet kommer att ha ett maxtak med 2.000kr/ekipage och år.

Frikortet gäller ekipaget och om ryttare önskar att byta häst ska speciella skäl finnas, ansökan skickas in till distriktet och godkännas av styrelsen.

Frikortet kommer att betalas ut två gånger per år juli och dec.

Ryttarna eller målsman ska senast den 30 juni (för tävlingarna jan-juni) och den 17 dec (för tävlingarna juli-dec) rapportera in till distriktet via mail anki@distriktet.nu

OBS! Frikortet gäller endast för startavgifter, eventuell efteranmälningsavgift återbetalas ej.

Mailet ska innehålla följande:

Namn och licens på häst och ryttare

Tävlingsplatser och klasser

Totala summan att återbetala

Bankkonto för utbetalning

Har man inte rapporterat i tid kommer ingen utbetalning att göras.

Aktuella frikortsekipage->


Senast uppdaterad: 2019-01-28