DUS årsmöte den 18 mars

2018-01-26

Örebro Läns Ridsportförbunds Ungdomssektion, DUS kallar till årsmöte

Söndagen den 18 mars 2018
Klockan 13:00,  på Idrottens hus, Örebro
Information, årsmöteshandlingar och fika.

Vid årsmötet har varje förening genom sin ungdomssektion en röst.
Röstberättigad är medlem i föreningens ungdomssektion under 26 år.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) skall vara distriktet
tillhanda senast den 11 mars 2018.

Anmälan till årsmötet göres senast 16 mars till
stella.dus@distriktet.nu

Välkomna!


Vill DU vara med i DUS?
Ett roligt och utvecklande uppdrag!

 

Valberedningen behöver få in namnförslag på ungdomar som är intresserade och kunniga och har möjlighet att arbeta i Distriktets ungdomssektion - DUS i Örebro Län.

VAD GÖR DUS?
DUS arrangerar aktiviteter och utbildningar för ungdomar i distriktet
DUS jobbar för att öka samarbetet mellan föreningarnas ungdomssektioner.
DUS förmedlar information till klubbarnas ungdomssektion och fungerar som en länk mellan Ungdomssektionerna i distriktet och CUS - Centrala Ungdomssektionen
DUS verkar för en bra ungdomsverksamhet med en kamratlig och demokratisk anda.

VARFÖR SKA JUST DU VARA MED I DUS?
Du har ett stort intresse för att vara med och utveckla ungdomsverksamheten i distriktet.

Du vill lägga en del av din tid på ett roligt och utvecklande uppdrag.

Ledamöter i DUS måste inte vara under 26 år, så även om du är äldre och känner att
du är intresserad av ungdomsfrågor är du välkommen att engagera dig i DUS

Förslaget skall innehålla namn och adress och telefonnummer till nominerad person
samt dennes erfarenhet och bakgrund.


Ge dina förslag till:
Gun Ehnvik 0581-12310, 070-6785823, gun.ehnvik@telia.com
Mia Borg 0582-16168, 070-5481048, 16168@telia.com
Senast den 9 mars 2009.