Basutbildning för ridsportens ledare

2018-09-12

17/10 och 1/11 kl. 18-21.00, Idrottens hus, Örebro

I samarbete med Sisu, Idrottsutbildarna

Inbjudan som pdf: basutbildning 2018

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer. Lagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare, tävlingsfunktionärer och andra ledare inom klubben.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

Utbildningen är uppdelad två utbildningsträffar på 2 timmar vardera, däremellan görs hemstudier via utbildningens webbplats. Inlogg till webbplatsen erhålls vid första utbildningsträffen.

Kostnad 700kr inkl fika och material

Anmälan senast 1/10 via länk:

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1145143

Välkomna!

SISUstransp