Domarkurs för dressyr/ryttartest

2017-09-11

Dressyrdomare och Ridlärare SRL III bjuds härmed till domarkurs för Ryttartestdomare.

Datum: söndagen den 15:e oktober 2017
Plats: Strömsholm
Tid: 09.00 - c:a 16.30  Samling i Läktarsalen i röda ridhuset.  
Kursen väder sig till utbildade dressyrdomare - alla kategorier samt Ridlärare SRL III. Dressyrdomare kan efter genomgången kurs döma Ryttar- och Dressyrryttartest på alla nivåer. Ridlärare SRL III förväntas efter kursen självständigt döma klubbtävlingar samt fungera som meddomare till dressyrdomaren på inbjudnings- och lokal nivå.

Preliminärt program:
09.00 - 09.15  Samling kaffe
09.15 - 09.45  Presentation av systemet inklusive historik
09.50 - 10.30  Regler och bedömningsgrunder
10.45 - 11.30  Bedömning, Protokoll, Att formulera kritik.
11.30 - 12.00  Diskussion, frågor hur för vi ut tävlingsformen
12.00 - 13.00  Lunch
13.00 - 16.00  Bedömning i ridhus med avbrott för kaffe
16.00 - 16.30  Sammanfattning, frågor – Avslutning

Läs gärna mer på:
http://www.ridsport.se/Tavling/Dressyr/Dressyrryttartest/

Kursledare: Agneta Aronsson och Ulf Wilken

Anmälan: ska ske via länk, samt genom insättning av 400 kr på
SvRF:s bankgiro 167-5115 senast den 5 oktober 2017.
Ange ”objekt 3230” samt avsändare och kursdatum i samband med inbetalning.
I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan


Frågor gällande kursen besvaras av
lena.svensson@ridsport.se alt telefon 0220-45607               

Medtag
Anteckningsmaterial
Varma kläder!

Mycket välkomna!
Kursledare: Agneta Aronsson och Ulf Wilken