FU1 utbildning 2018

2017-12-06

Örebro läns ridsportförbund bjuder in till Funktionsnedsättning och delaktighets ledarutbildning -  FU1.

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla. Att rida betyder så mycket mer än att bara sitta på en häst. Stallet är en plats för kontakter, avkoppling och med möjlighet till en meningsfull och omväxlande fritid.

Att leda ridverksamheten för ryttare med funktionsnedsättning kräver en hel del förberedelser. FU1 ska därför dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning, dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Syftet med utbildningen är inte att kunna olika funktionsnedsättningar på sina fem fingrar utan att öka förståelsen och minska rädslan för att möta människor med funktionsnedsättningar. Det handlar om att byta ut eventuella känslor av osäkerhet mot nyfikenhet.

Utbildningen omfattar 15 lektionstimmar med följande innehåll:

  • Orientering kring olika funktionsnedsättningar
  • Hästens beteende och handhavande
  • Förberedelse inför ridlektion
  • Orientering kring ridhjälpmedel
  • Förflyttningsteknik vid upp- och avsittning
  • Praktisk övning

Målsättning med utbildningen är att ge en grundläggande orientering kring de vanligast förekommande funktionshindren i ridning med ryttare med funktionsnedsättning

Vi startar upp utbildning den 8 April och sen är det tre förmiddagar.

Gun Ehnvik är kursledare och platsen är Nora-Linde Ridsportförening.

Tid: 8 April 10-16

10 April 9-12

17 April 9-12

24 April 9-12

Plats: Nora- Linde Ridsportförening

Pris: 1300 kr per person och anmälningsavgiften faktureras till föreningen, minst 5 delatagare för att kursen ska genomföras. Anmälan är bindande

Inbjudan:Funktionsnedsättning och delaktighet

Anmäl dig direkt