FOTO: Maria Falck

Föreläsning om små barn på ridskola

2018-09-11

SMÅ BARN PÅ RIDSKOLA

En inspirationsföreläsning för ridlärare, ridledare och ungdomsledare som arbetar med rid- och teoriundervisning för små barn på ridskola. Med små barn menas här barn i förskoleålder, ca 2-6år.

Länk till injudan som pdf:

Småbarnpåridskola

Ur innehållet:

  • Pedagogisk grundsyn. Barnsyn.
  • Utvecklingspedagogik på ridskolan.
  • Att lära ut, att lära in – och skillnaden däremellan.
  • Proximal utvecklingszon – eller konsten att lägga undervisningen på rätt nivå.
  • Perspektiv och perspektivtagning; Fokus på barnperspektiv och barns perspektiv.
  • Konkretisering och visualisering.
  • Helhet och delar – och hur de kan användas i ridundervisningen.
  • Didaktikens huvudord; Vad, hur, varför och för vem?
  • Pedagogiken och didaktiken i ridlärarpraktiken – tips och tankesätt för ridundervisning av barn i förskoleålder.
  • Individuella övningar, gruppövningar och diskussioner kopplat till rubriker ovan.

Föreläsare är Maria Falck som driver ridskolepedagogik.com

 

Datum och tid: 10/12 kl. 10.00-14.00

Plats: Idrottens Hus, Örebro

Kostnad 400kr inkl fika och lunch, faktureras

Anmälan: anki@distriktet.nu, anmälan är bindande

 

Välkomna med anmälan!